By switching to dark mode you can reduce the energy consumption of our digital service.

Globalne Negocjacje Klimatyczne: COP 19, 2013. Droga Z Rio Do Warszawy

Globalne Negocjacje Klimatyczne: COP 19, 2013. Droga Z Rio Do Warszawy

W jaki sposób działa UNFCCC i jak wyglądają globalne negocjacje klimatyczne ONZ od strony ‘kuchni’?

Niniejszy przewodnik ma na celu wytłumaczenie podstaw procesu globalnych negocjacji klimatycznych. Jest to jedyny tego typu materiał napisany w języku polskim.Przewodnik w przystępny sposób omawia najistotniejsze aspekty obecnych negocjacji w Warszawie na tle decyzji podjętych przez UNFCCC podczas ponad 20 lat.

Dla naukowców jak i dla polityków, wywołane przez człowieka zmiany klimatyczne są problemem wymagającym szczególnej uwagi. ONZ powołało dwie organizacje za kolektywne wyznaczanie toru działania w tym zakresie. Pierwsza z nich to Międzynarodowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) który zajmuje się problemem od strony naukowej. Druga to Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). UNFCCC opiera swoje postanowienia na wynikach badań naukowych IPCC.

Przewodnik powstał w ramach przygotowania do spotkania ‘na szczycie’ w Warszawie będzie odbywało się pod nazwą dziewiętnastej Konwencji Członkowskiej oraz dziewiątej sesji Konwencji członkowskiej służącej jako spotkanie krajów członkowskich Protokołu Kioto (COP19/CMP 9).

Sugerował cytat

Juszko, I.,2013. Globalne Negocjacje Klimatyczne: COP 19, 2013. Droga Z Rio Do Warszawy.

Related resources

Add your project

Exchange your climate change adaptation projects and lessons learned with the global community.